logo-japan-kimono
paypal logo
Currency Converter
women's kimonos
cotton kimono
cotton satin kimono
polyester kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
men's kimono
cotton kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
new kimono
history of kimono
kimono in art
how to fold kimono
how to care for kimono
delivery information

 

 

How to fold Kimono

Fig 1:
Place Kimono flat on floor, front “openings” overlapped (closed) to form a “T” shape.
Step 1, Kimono laying flat on the floor with front overlapped
Fig 2:
Fold back front “openings” to remain within the “T” shape.

Step 2, front of kimono folded back mainting T shape
Fig 3:
Fold in half vertically.


Step 3, kimono folded in half vertically
Fig 4:
‘Fold in’ Kimono sleeve to form a rectangle.
Step 4, kimono sleeve folded in to form rectangle
Fig 5:
‘Fold back’ edge of sleeve within the rectangle.
Step 5, edge of kimono sleeve within the rectangle folded back.

Fig 5a:
Close up

Close up image of step 5

Fig 6:
Fold in half horizontally by bringing the bottom edge upwards to meet the top edge.
Step 6, Kimono folded in half horizontally by bringing the bottom edge upwards to meet the top edge.

Fig 7:
Fold in half horizontally again by bringing the bottom edge upwards to meet the top edge.
Step 7, Fold in half horizontally again by bringing the bottom edge upwards to meet the top edge of the Kimono

 
 

Mens black KimonoMens black Ladies black KimonoLadies black Ladies red KimonoLadies red Ladies blue KimonoLadies blue Ladies white KimonoLadies white Kimono with bird designsBird designs Kimono with dragon designsDragon designs floral pattern on a kimonoFloral designs
terms
 
©2010 Japan Kimono. All Rights Reserved