logo-japan-kimono
paypal logo
Currency Converter
women's kimono
cotton kimono
cotton satin kimono
polyester kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
men's kimono
cotton kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
new kimono
history of kimono
kimono in art
how to fold kimono
how to care for kimono
Privacy Policy
delivery information

Women's 100% Cotton Kimono

Timeless patterns printed onto 100% cotton

womens japanese cotton kimono
JC-01 £60.00
Flying Kites/Blue

ladies kimono floral harmony design
JC-04 £65.00
Floral Harmony/Blue

ladies japanese kimono in cotton material
JC-06 £68.00
Sabi/Black

Evening wave ladies kimono
JC-08-BK £70.00
Evening Wave/Black

womens evening wave cotton kimono
JC-08-PL 70.00
Evening Wave/Purple

womens cotton dragon kimono design
JC-09 £75.00
Flying Dragon/Black

kimono
JC-11-BL £65.00
Crane Waltz/Blue

kimono
JC-11-BL-XL £80.00
Crane Waltz/Blue

kimono
JC-11-WT £60.00
Crane Waltz/White

kimono for kimono loving woman
JC-14 £ 65.00
Leaping Koi/Black

kimono for kimono loving woman
JC-15 £ 65.00
Bamboo Journey/Blue

kimono for kimono loving woman
RJC-13 £40.00
Spring Breeze

       
   

Mens black KimonoMens black Ladies black KimonoLadies black Ladies red KimonoLadies red Ladies blue KimonoLadies blue Ladies white KimonoLadies white Kimono with bird designsBird designs Kimono with dragon designsDragon designs floral pattern on a kimonoFloral designs
terms
©2010 Japan Kimono. All Rights Reserved.