logo-japan-kimono
paypal logo
Currency Converter
women's kimono
cotton kimono
cotton satin kimono
polyester kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
men's kimono
cotton kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
new kimono
history of kimono
kimono in art
how to fold kimono
how to care for kimono
Privacy Policy
delivery information

Men's 100% Cotton Kimono

Calligraphy, geometric designs and Japanese motif in 100% cotton

mens japanese cotton kimono
JC-01M £60.00
Flying Kites/Blue

mens black cotton kimono
JC-06M £68.00
Sabi/Black

mens black cotton kimono
JC-06M-XL size
£80.00

Sabi/Black

japanese cotton kimono for man
JC-08M-BK £70.00
Evening Wave/Black

mens japanese cotton kimono, purple in colour
JC-08M-PL £70.00
Evening Wave/Purple

mens japanese kimono with japanese dragon motif
JC-09M £75.00
Flying Dragon/Black

Sumo mens kimono in black and white for men
JC-12M £65.00
Sumo/Blue

cotton kimono for men
JC-14M £ 65.00
Lucky Koi/Black

cotton kimono for men
JK-06M £90.00
Bamboo Dragon/Black

cotton kimono for men
JK-11M-BG £ 85.00
Tiger & Dragon Myth/Beige

cotton kimono for men
JK-11M-BK £ 85.00
Tiger & Dragon Myth/Black

cotton kimono for men
JK-13M£ 75.00
Zen/Black

   

Mens black KimonoMens black Ladies black KimonoLadies black Ladies red KimonoLadies red Ladies blue KimonoLadies blue Ladies white KimonoLadies white Kimono with bird designsBird designs Kimono with dragon designsDragon designs floral pattern on a kimonoFloral designs
terms
©2010 Japan Kimono. All Rights Reserved.