logo-japan-kimono
paypal logo
Currency Converter
women's kimono
cotton kimono
cotton satin kimono
polyester kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
men's kimono
cotton kimono
embroidered kimono
silk kimono
 
new kimono
history of kimono
kimono in art
how to fold kimono
how to care for kimono
delivery information
s

Men's Polyester/Embroidered Kimono

Striking designs embroidered onto polyester

mens japanese kimono polyester embroidery
JE-07 £105.00
Dragon Dance/Black

mens japanese kimono polyester embroidery
JE-08 £110.00
Sky Dragon/Black

   

Mens black KimonoMens black Ladies black KimonoLadies black Ladies red KimonoLadies red Ladies blue KimonoLadies blue Ladies white KimonoLadies white Kimono with bird designsBird designs Kimono with dragon designsDragon designs floral pattern on a kimonoFloral designs
terms
©2010 Japan Kimono. All Rights Reserved.